Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9 trang 7 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9 trang 7 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đặc điểm không có ở động vật là

A. Có cơ quan di chuyển

B. Có thần kinh và giác quan

C. Có thành xenlulôzơ ở tế bào

D. Lớn lên và sinh sản.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Phân biệt động vật với thực vật

Lời giải chi tiết:

Động vật không có thành xenlulôzơ ở tế bào

Chọn C

Đặc điểm chỉ có ở động vật là

1. Có cơ quan di chuyển

2. Có cấu tạo từ tế bào. 

3. Tự dưỡng

4. Dị dưỡng.

5. Cần ánh sáng mặt trời. 

6. Có thần kinh và giác quan.

Tổ hợp đúng là :

A. 1, 4, 6.                      B. 1,2, 3

C. 2, 3, 6.                      D. 3, 4, 5.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Phân biệt động vật với thực vật

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm chỉ có ở động vật là

+ Có cơ quan di chuyển.

+ Dị dưỡng.

+ Có thần kinh và giác quan.

Chọn A

Động vật được giới thiệu trong Sinh học 7 sắp xếp theo

A. Từ nhỏ đến lớn.                                                

B. Tầm quan trọng từ ít đến nhiều.

C. Trật tự tiến hoá.                           

D. Thứ tự xuất hiện từ trước đến sau.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sơ lược phân chia giới động vật

Lời giải chi tiết:

Động vật được giới thiệu trong Sinh học 7 sắp xếp theo trật tự tiến hóa

Chọn C

Nhóm động vật hoàn toàn có hại là

A. Cá mập ăn thịt người.    

B. Rắn độc.

C. Ruồi, muỗi.                                              

D. Giun sán kí sinh.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Vai trò của động vật

Lời giải chi tiết:

Nhóm động vật hoàn toàn có hại là giun sán kí sinh.

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close