Giải bài 6,7,8,9,10,11 trang 87 SBT Sinh học 7

Giải bài 6,7,8,9,10,11 trang 87 Sách bài tập Sinh học 7: Cơ thể thằn lằn giữ được nước nhờ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Cơ thể thằn lằn giữ được nước nhờ

A. lớp da có lớp vảy sừng khô.

B. hậu thận có khả năng hấp thu lại nước

C. trực tràng tái hấp thu nước.

D. cả A, B và C.

Phương pháp

Cơ thể thằn lằn giữ được nước nhờ đặc điểm cấu tạo bên ngoài và bên trong có khả năng giữ và tái hấp thu nước tốt.

Lời giải:

Cơ thể thằn lằn giữ được nước nhờ

+ Lớp da có lớp vảy sừng khô.

+ Hậu thận có khả năng hấp thu lại nước

+ Trực tràng tái hấp thu nước.

Chọn D

Câu 7

Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn như

A. da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc.

B. phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt, máu pha, là động vật biến nhiệt.

C. có cơ quan giao phối, thụ tinh trong; trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng.

D. cả A, B và C.

Phương pháp

Xem lý thuyết Đặc điểm chung

Lời giải:

Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn như

+ da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc.

+ phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt, máu pha, là động vật biến nhiệt.

+ có cơ quan giao phối, thụ tinh trong; trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng.

Chọn D

Câu 8

Bò sát có các bộ phổ biến là

A. bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu.

B. bộ Có vảy, bộ Đầu mỏ và bộ Cá sấu.

C. bộ Rùa, bộ Đầu mỏ và bộ Cá sấu.

D. bộ Rùa và bộ Có vảy, bộ Đầu mỏ.

Phương pháp

Xem lý thuyết Đa dạng của bò sát

Lời giải:

Bò sát có các bộ phổ biến là bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu.

Chọn A

Câu 9

Môi trường sống của bò sát là

A. trên cạn

B. ở nước, ở cạn.

C. ở nước

D. trong lòng đất.

Phương pháp

Xem lý thuyết Đa dạng của bò sát

Lời giải:

Môi trường sống của bò sát là ở nước, ở cạn.

Chọn B

Câu 10

Chọn từ, cụm từ cho sẵn đê điển vào chỗ trông trong các càu sau cho phù hợp:

Bò sát là động vật (1)............ thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn : da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong (2)…………… chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều (3)……………… tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể là máu pha, là động vật biến nhiệt.Có cơ quan giao phối, (4)……………; trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng.

A. thụ tinh trong

B. có xương sống

C. hốc tai

D. vách ngăn

Phương pháp

Xem lý thuyết Đặc điểm chung

Lời giải:

1

2

3

4

B

C

D

A

Câu 11

Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng hay sai rồi ghi vào ô trống (Đ: đúng; S: sai)

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Tim Bò sát tiến hoá hơn Lưỡng cư vì tim Lưỡng cư có 3 ngăn gồm 2 tâm nhĩ và 1 tâm thất, máu đi nuôi CO2 thể là máu pha. Còn tim Bò sát, tâm thất có vách ngăn hụt (trừ cá sấu tim 4 ngăn), máu ít pha hơn

 

2

Hệ sinh sản của thằn lằn: con đực có một cơ quan giao cấu; trứng được thụ tinh trong ống dẫn trứng của con cái

 

.3

Bò sát mà đại diện là thằn lằn có hệ thần kinh và giác quan tương đối phát triển, đặc biệt não trước và tiểu não đáp ứng được đời sống và hoạt động phức tạp

 

4

Hệ bài tiết của thằn lằn có hậu thận, xoang huyệt có khả năng hấp thu lại nước.

 

5

Bộ Có vảy không có mai và yếm, hàm ngắn có răng mọc trên xương hàm, trứng có vỏ dai

 

6

Nguyên nhân chính giúp bò sát cỡ nhỏ có thể tồn tại và sống sót cho đến ngày nay là do cơ thể nhỏ bé nên yêu cầu vể thức ăn không cao

 

7

Bộ Cá sấu không có mai và yếm, hàm dài có răng mọc trong lỗ chân răng, trứng có vỏ đá vôi

 

8

Bộ Rùa có mai và yếm, hàm ngắn không có răng, trứng có vỏ đá vôi

 

9

Hệ tiêu hoá của thằn lằn: ống tiêu hoá đã phân hoá rõ hơn, ruột già chứa phân đặc do đó có khả năng hấp thu lại nước, giúp cơ thể giữ nước

 

10

Thần lằn di chuyển hoàn toàn nhờ bốn chi

 

Phương pháp:

Xem lý thuyết Đặc điểm chung

Lời giải:

1

2

3

4

5

Đ

S

Đ

Đ

Đ

6

7

8

9

10

S

Đ

Đ

Đ

S

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài