Bài tập mục II trang 160 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 160 VBT Sinh học 8: Hãy tự tóm tắt nội dung cơ bản của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, nguyên tắc cần vận động.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tự tóm tắt nội dung cơ bản của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, nguyên tắc cần vận động.

Lời giải chi tiết

Nội dung cơ bản của cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, nguyên tắc cần vận động:

- Không đẻ sớm (đặc biệt ở tuổi vị thành niên).

- Không đẻ dày, đẻ nhiều.

- Muốn tránh thai cần nắm vững các nguyên tắc:

+ Ngăn trứng chín và rụng

+ Tránh không để tinh trùng gặp trứng

+ Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close