Bài tập mục II trang 114 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 114 VBT Sinh học 8: Tìm từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Phải ............ tắm rửa, thay quần áo và giữ gìn .............. sạch để tránh bệnh ...............

Phải rèn luyện cơ thể để nâng cao .............. của cơ thể và ...........

Tránh làm da bị .............. hoặc bị .............

Giữ gìn .............. nơi ở và nơi công cộng.

Lời giải chi tiết

Phải thường xuyên tắm rửa, thay quần áo và giữ gìn da sạch để tránh bệnh ngoài da.

Phải rèn luyện cơ thể để nâng cao sức chịu đựng của cơ thể và của da.

Tránh làm da bị xây xát hoặc bị bỏng.

Giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close