Bài tập mục II trang 105,106 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 105,106 VBT Sinh học 8: Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thông tin dưới đây bằng cách chọn các cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thông tin dưới đây bằng cách chọn các cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau: lọc máu ở cầu thận, ống dẫn nước tiểu, nước tiểu chính thức, nước tiểu đầu, hấp thụ lại, bể thận, bóng đái.

Nước tiểu được tạo thành ở các đơn vị chức năng của thận. Bao gồm quá trình .............. để tạo thành ............., quá trình ............. các chất còn cần thiết và bài tiết tiếp các chất độc và không cần thiết ở ống thận để tạo nên .............. và ổn định một số thành phần của máu.

Nước tiểu chính thức đổ vào ..............  qua ............. xuống tích trữ ở .............., rồi dược thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng.

Lời giải chi tiết

Nước tiểu được tạo thành ở các đơn vị chức năng của thận. Bao gồm quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu, quá trình hấp thụ lại các chất còn cần thiết và bài tiết tiếp các chất độc và không cần thiết ở ống thận để tạo nên nước tiểu chính thức và ổn định một số thành phần của máu.

Nước tiểu chính thức đổ vào bể thận qua ống dẫn nước tiểu xuống tích trữ ở bóng đái, rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và cơ bụng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close