Giải bài tập 5 trang 82 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Cho vecto \(\overrightarrow u = (1; - 1;3)\). Tọa độ của vecto \( - 3\overrightarrow u \) là: A. (3;-3;9) B. (3;-3;-9) C. (-3;3;-9) D. (3;3;9)

Quảng cáo

Đề bài

Cho vecto \(\overrightarrow u  = (1; - 1;3)\). Tọa độ của vecto \( - 3\overrightarrow u \) là:

A. (3;-3;9)

B. (3;-3;-9)

C. (-3;3;-9)

D. (3;3;9)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc nhân vecto với một số

Lời giải chi tiết

\( - 3\overrightarrow u  =  - 3(1; - 1;3) = ( - 3;3; - 9)\)

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close