Giải bài tập 8 trang 82 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Khoảng cách giữa hai điểm I(1;4;-7) và K(6;4;5) là: A. 169 B. 13 C. 26 D. 6,5

Quảng cáo

Đề bài

Khoảng cách giữa hai điểm I(1;4;-7) và K(6;4;5) là:

A. 169

B. 13

C. 26

D. 6,5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khoảng cách giữa hai điểm là độ lớn vecto nối hai điểm đó

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {IK}  = (5;0;12) \Rightarrow IK = \sqrt {{5^2} + {{12}^2}}  = 13\)

Chọn B

 • Giải bài tập 9 trang 82 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Cho hai điểm M(1;-2;3) và N(3;4;-5). Trung điểm của đoạn thẳng MN có tọa độ là: A. (-2;1;1) B (2;1;1) C. (-2;1;-1) D. (2;1;-1)

 • Giải bài tập 10 trang 82 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Cho tam giác MNP có M(0;2;1), N(-1;-2;3) và P(1;3;2). Trọng tâm của tam giác MNP có tọa độ là: A. (0;1;2) B. (0;3;6) C. (0;-3;-6) D. (0;-1;-2)

 • Giải bài tập 11 trang 83 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Cho hai vecto \(\overrightarrow u = (1; - 2;3),\overrightarrow v = (3;4; - 5)\). Hãy chỉ ra tọa độ của một vecto \(\overrightarrow w \) khác \(\overrightarrow 0 \) vuông góc với cả hai vecto \(\overrightarrow u \) và \(\overrightarrow v \)

 • Giải bài tập 12 trang 83 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AA’ và CC’. Tính góc giữa hai vecto \(\overrightarrow {MN} \) và \(\overrightarrow {AD'} \)

 • Giải bài tập 13 trang 83 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Xét hệ tọa độ Oxyz gắn với hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ như Hình 39, đơn vị của mỗi trục bằng độ dài cạnh hình lập phương. Biết A(0;0;0), B(1;0;0), D(0;1;0), A’(0;0;1). a) Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ b) Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác A’BD c) Xác định tọa độ các vecto \(\overrightarrow {OG} \) và \(\overrightarrow {OC'} \). Chứng minh rằng ba điểm O, G, C’ thẳng hàng và \(OG = \frac{1}{3}OC\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close