Giải bài tập 6 trang 82 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Độ dài của vecto \(\overrightarrow u = (2; - 2;1)\) là: A. 9 B. 3 C. 2 D. 4

Quảng cáo

Đề bài

Độ dài của vecto \(\overrightarrow u  = (2; - 2;1)\) là:

A. 9

B. 3

C. 2

D. 4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính độ lớn vecto: \(|\overrightarrow a | = \sqrt {{a_1}^2 + {a_2}^2 + {a_3}^2} \)

Lời giải chi tiết

\(\left| {\overrightarrow u } \right| = \sqrt {{2^2} + {{( - 2)}^2} + {1^2}}  = 3\)

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close