Giải bài tập 5 trang 14 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Cho hai hàm số \(y = f\left( x \right),y = g\left( x \right)\) có đồ thị hàm số lần lượt ở Hình 6a, Hình 6b. Nêu khoảng đồng biến, nghịch biến và điểm cực trị của mỗi hàm số đó.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai hàm số \(y = f\left( x \right),y = g\left( x \right)\) có đồ thị hàm số lần lượt ở Hình 6a, Hình 6b. Nêu khoảng đồng biến, nghịch biến và điểm cực trị của mỗi hàm số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đồ thị hàm số và nhận xét

Lời giải chi tiết

a) Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right),\left( {0;1} \right),\left( {2; + \infty } \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 1;0} \right),\left( {1;2} \right)\).

Hàm số đạt cực đại tại \(x =  - 1\) và \(x = 1\). Hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 0\) và \(x = 2\).

b) Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - 2;0} \right),\left( {1; + \infty } \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right),\left( {0;1} \right)\).

Hàm số đạt cực đại tại \(x = 0\). Hàm số đạt cực tiểu tại \(x =  - 2\) và \(x = 1\).

 • Giải bài tập 6 trang 14 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Thể tích V (đơn vị: centimet khối) của 1kg nước tại nhiệt độ T\(\left( {0{{\rm{ }}^o}C \le T \le 30{{\rm{ }}^o}C} \right)\) được tính bởi công thức sau: \(V\left( T \right) = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043{T^2} - 0,0000679{T^3}\). Hỏi thể tích \(V\left( T \right)\),\(\left( {0{{\rm{ }}^o}C \le T \le 30{{\rm{ }}^o}C} \right)\) giảm trong khoảng nhiệt độ nào?

 • Giải bài tập 7 trang 14 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm (t = 0left( s right)) cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm (t = 126left( s right)), cho bởi hàm số sau: (vleft( t right) = 0,001320{t^3} - 0,09029{t^2} + 23). (v được tính bằng ft/s, 1 feet = 0,3048 m) Hỏi gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng trong khoảng thời gian nào tính từ thời điểm cất cánh cho đế

 • Giải bài tập 4 trang 13 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Tìm cực trị của mỗi hàm số sau: a) \(y = 2{x^3} + 3{x^2} - 36x - 10\) b) \(y = {x^4} + 2{x^2} - 3\) c) \(y = x - \frac{1}{x}\)

 • Giải bài tập 3 trang 13 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số sau: a) \(y = - {x^3} + 2{x^2} - 3\) b) \(y = {x^4} - 2{x^2} + 5\) c) \(y = \frac{{3x + 1}}{{2 - x}}\) d) \(y = \frac{{{x^2} - 2x}}{{x + 1}}\)

 • Giải bài tập 2 trang 13 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng: a) \(2\). b) \(3\). c) \( - 4\). d) \(0\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close