Giải bài tập 1 trang 82 SGK Toán 12 tập 1 - Cánh diều

Cho điểm M thỏa mãn (overrightarrow {OM} = 3overrightarrow i + 4overrightarrow j + 2overrightarrow k ). Tọa độ của điểm M là: A. (2;3;4) B. (3;4;2) C. (4,2,3) D. (3;2;4)

Quảng cáo

Đề bài

Cho điểm M thỏa mãn \(\overrightarrow {OM}  = 3\overrightarrow i  + 4\overrightarrow j  + 2\overrightarrow k \). Tọa độ của điểm M là:

A. (2;3;4)

B. (3;4;2)

C. (4,2,3)

D. (3;2;4)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overrightarrow {OM}  = 3\overrightarrow i  + 4\overrightarrow j  + 2\overrightarrow k  = (3;4;2) \Rightarrow M(3;4;2)\)

Chọn B

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {OM}  = 3\overrightarrow i  + 4\overrightarrow j  + 2\overrightarrow k  = (3;4;2) \Rightarrow M(3;4;2)\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close