Bài 9 trang 89 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 89 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 3. Nói rõ trình tự vẽ hình...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình \(3\). Nói rõ trình tự vẽ hình.

(Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách dựng góc biết số đo, đường vuông góc .

Lời giải chi tiết

- Vẽ đường thẳng \(d_{2}\) bất kì.

- Vẽ đường thẳng \(d_{1}\) cắt \(d_{2}\) tại \(O\) và tạo \(\widehat {{d_1}O{d_2}}=60^{\circ}\).

- Vẽ điểm \(A\) tùy ý nằm trong \(\widehat{d_{1}Od_{2}}\).

- Vẽ đoạn thẳng \(AB\) vuông góc \(d_{1}\) tại \(B.\)

- Vẽ đoạn thẳng \(BC\) vuông góc với \(d_{2}\) tại \(C.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài