Bài 10 trang 90 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 90 VBT toán 7 tập 1. Hãy viết đề cho bài tập có lời giải là hình vẽ 4...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết đề cho bài tập có lời giải là hình vẽ \(4\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình để nêu các bước vẽ.

Lời giải chi tiết

Hình \(4\) là lời giải của các đề sau:

Ví dụ. Đề \(1\). Vẽ góc \(xOy\) có số đo là \(50^o\). Lấy điểm \(A\) bất kì nằm trong góc \(xOy\). Qua \(A\) vẽ đường thẳng \(d_1\) vuông góc với tia \(Ox\) tại \(B\) và đường thẳng \(d_2\) vuông góc với tia \(Oy\) tại \(C\).

Đề \(2\)

Vẽ góc \(xOy\) có số đo là \(50^o\). Trên tia \(Ox;Oy\) lần lượt lấy các điểm \(B;C\). Qua \(B\) vẽ đường thẳng \(d_1\) vuông góc với tia \(Ox\). Qua \(C\) vẽ đường thẳng \(d_2\) vuông góc với tia \(Oy\). Đường thẳng \(d_1\) cắt \(d_2\) tại \(A\).

Đề \(3\)

Vẽ góc \(xOy\) có số đo là \(50^o\). Trên tia \(Ox\) lấy điểm \(B\); qua \(B\) vẽ đường thẳng \(d_1\) vuông góc với \(Ox\). Trên \(d_1\) lấy điểm \(A\) sao cho \(A\) nằm trong góc \(xOy\). Qua \(A\) vẽ đường thẳng \(d_2\) vuông góc với \(Oy\) và cắt \(Oy\) tại \(C\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài