Bài 64 trang 48 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 48 VBT toán 7 tập 1. Tìm x, biết: a)|x| =2,5; b)|x| = -1,2;

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x\), biết:

a) \(|x| =2,5\);

b) \(|x| = -1,2\);

c) \(|x| + 0,573 = 2\);

d) \(\left|x+ \dfrac{1}{3}\right| - 4 = -1\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng:

\(\begin{gathered}
|A| = B\,\,(B > 0) \hfill \\
\Rightarrow \left[ \begin{gathered}
A = B \hfill \\
A = - B \hfill \\ 
\end{gathered} \right. \hfill \\ 
\end{gathered} \)

- Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm: \(|x|\ge0\)

Lời giải chi tiết

a) \(|x| =2,5\) \(  \Rightarrow x = ± 2,5\)

b) \(|x| = -1,2\)

Vì \(|x|\ge0\) với mọi \(x\in \mathbb R\) nên không tồn tại giá trị nào của \(x\) thỏa mãn điều kiện đề bài.

c) \(|x| + 0,573 = 2\)

    \(   \Rightarrow |x| = 2 - 0,573\)

    \(  \Rightarrow  |x|= 1,427\)

    \( \Rightarrow  x = ± 1,427\)

d) \(\left|x+ \dfrac{1}{3}\right| - 4 = -1\)

    \( \Rightarrow  \left| {x +  \dfrac{1}{3}} \right| =-1+4\)

    \(  \Rightarrow \left| {x +  \dfrac{1}{3}} \right| =3\)

+) \(x + \dfrac{1}{3} = 3\)

\(  \Rightarrow x = 3 - \dfrac{1}{3}= \dfrac{8}{3}\)

+) \(x + \dfrac{1}{3} = - 3\)

\(  \Rightarrow x = - 3 - \dfrac{1}{3}= \dfrac{{ - 10}}{3} \)

Vậy \(  x = \dfrac{8}{3}\); \(  x = \dfrac{{ - 10}}{3} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close