Giải bài 5.8 trang 62 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng sau đây cho biết tỉ lệ đi học đúng tuổi ở các cấp học tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long (đơn vị %).

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Bảng sau đây cho biết tỉ lệ đi học đúng tuổi ở các cấp học tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long (đơn vị %).

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn dữ liệu cho trong bảng thống kê.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ dữ liệu cho bảng thống kê vẽ biểu đồ cột kép.

Lời giải chi tiết

Biểu đồ cột kép:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close