Giải bài 5.11 trang 64 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Để tìm hiểu về tốc độ tăng dân số Việt Nam, Tuấn đã thu thập số liệu về số dân trong các năm từ 1945 đến nay. Tuấn nên dùng biểu đồ nào để biểu diễn? Tại sao?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Để tìm hiểu về tốc độ tăng dân số Việt Nam, Tuấn đã thu thập số liệu về số dân trong các năm từ 1945 đến nay. Tuấn nên dùng biểu đồ nào để biểu diễn? Tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vì số dân là đại lượng thay đổi theo thời gian ta nên dùng biểu đồ đoạn thẳng để thấy rõ sự tăng/giảm qua từng năm.

Lời giải chi tiết

Tuấn nên dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn số liệu về số dân trong các năm từ 1945 đến nay vì số dân là đại lượng thay đổi theo thời gian ta nên dùng biểu đồ đoạn thẳng để thấy rõ sự tăng/giảm qua từng năm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close