Giải bài 5.10 trang 63 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Thống kê số trận thắng của ba câu lạc bộ thành London là Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur trong hai mùa giải 2020 – 2021, 2021 – 2022

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Thống kê số trận thắng của ba câu lạc bộ thành London là Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur trong hai mùa giải 2020 – 2021, 2021 – 2022 cho kết quả như sau:

a) Để so sánh số trận thắng của mỗi câu lạc bộ trong 2 mùa giải ta nên sử dụng biểu đồ nào? Vẽ biểu đồ đó.

b) Để so sánh số trận thắng của ba câu lạc bộ trong mỗi mùa giải ta nên sử dụng biểu đồ nào? Vẽ biểu đồ đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Để so sánh số trận thắng của mỗi câu lạc bộ trong 2 mùa giải ta nên sử dụng biểu đồ cột kép,

b) Để so sánh số trận thắng của ba câu lạc bộ trong mỗi mùa giải ta nên sử dụng biểu đồ cột bội,

Lời giải chi tiết

a) Để so sánh số trận thắng của mỗi câu lạc bộ trong 2 mùa giải ta nên sử dụng biểu đồ cột kép, có 3 nhóm cột, mỗi nhóm gồm 2 cột biểu diễn số bàn thắng trong 2 mùa giải của mỗi câu lạc bộ đó.

 

b) Để so sánh số trận thắng của ba câu lạc bộ trong mỗi mùa giải ta nên sử dụng biểu đồ cột bội, có 2 nhóm cột, mỗi nhóm gồm 3 cột biểu diễn số bàn thắng của 3 câu lạc bộ trong một mùa giải.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close