Giải bài 5.12 trang 64 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Kết quả khảo sát tiếng Anh tại khối 8 của một trường THCS như sau:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Kết quả khảo sát tiếng Anh tại khối 8 của một trường THCS như sau:

a) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

b) Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ học sinh ở từng trình độ tiếng Anh so với tổng số học sinh thì nên dùng biểu đồ nào để biểu diễn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ học sinh ở từng trình độ tiếng Anh so với tổng số học sinh thì nên dùng biểu đồ quạt tròn vì biểu đồ quạt tròn biểu diễn tỉ lệ các phần trong 1 tổng thể.

Lời giải chi tiết

a) Biểu đồ cột

 

b) Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ học sinh ở từng trình độ tiếng Anh so với tổng số học sinh thì nên dùng biểu đồ quạt tròn vì biểu đồ quạt tròn biểu diễn tỉ lệ các phần trong 1 tổng thể.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close