Giải bài 5.13 trang 64 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng thống kê sau cho biết số lượng di sản thế giới của 5 quốc gia đứng đầu tính đến tháng 8 năm 2021:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Bảng thống kê sau cho biết số lượng di sản thế giới của 5 quốc gia đứng đầu tính đến tháng 8 năm 2021:

(Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESSCO))

a) Có nên dùng biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê trên? Tại sao?

b) Nên sử dụng biểu đồ nào để biểu diễn? Vẽ biểu đồ đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào dữ liệu bảng thống kê lựa chọn biểu đồ phù hợp để biểu diễn.

Lời giải chi tiết

a) Không nên dùng biểu đồ tranh vì ƯCLN(58, 56, 51, 49) = 1 nên nếu dùng biểu đồ tranh ta phải vẽ rất nhiều biểu tượng.

b) Nên sử dụng biểu đồ cột để biểu diễn.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close