Giải bài 5.7 trang 62 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ Hình 5.1, cho biết tỉ lệ độc giả của báo điện tử Vnexpress ủng hộ phương án thiết kế cầu Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Biểu đồ Hình 5.1, cho biết tỉ lệ độc giả của báo điện tử Vnexpress ủng hộ phương án thiết kế cầu Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Phương án 1: Cầu dầm – cáp hỗn hợp; Phương án 2: Cầu vòm kết hợp dây văng; Phương án 3: dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp trụ tháp).

 

Biết rằng có 7 754 lượt độc giả tham gia bình chọn.

a) Lập bảng thống kê cho biết số lượng bình chọn cho mỗi loại.

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào biểu đồ hình 5.1 để xác định số lượng bình chọn từng phương án từ đó lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột về biết số lượng bình chọn cho mỗi loại.

Lời giải chi tiết

a) Số lượng bình chọn phương án 1 là: 7 754.7% ≈ 543 lượt.

Số lượng bình chọn phương án 2 là: 7 754.13% ≈ 1008 lượt.

Số lượng bình chọn phương án 3 là: 7 754. 44% ≈ 3412 lượt.

Số lượng không bình chọn phương án nào là:

7 754 – 543 – 1008 – 3 412 = 2791 lượt.

Vậy ta có bảng thống kê cho biết số lượng bình chọn cho mỗi loại là:

b) Biểu đồ cột:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close