Giải bài 5.5 trang 58 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em muốn khảo sát về ý kiến đánh giá của các bạn trong khối 8 về chuyến đi dã ngoại

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Em muốn khảo sát về ý kiến đánh giá của các bạn trong khối 8 về chuyến đi dã ngoại do nhà trường tổ chức bằng cách lấy ý kiến của 30 bạn với các mức đánh giá từ Rất hài lòng đến Thất vọng.

a) Em định thu thập ý kiến từ những bạn nào? Dữ liệu thu thập được có tính đại diện không?

b) Dữ liệu thu được thuộc loại nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng các kiến thức về thu thập dữ liệu và phân loại dữ liệu.

Lời giải chi tiết

a) Ta có thể thu thập dữ liệu bằng cách lập bảng hỏi dành cho cả 30 bạn.

Dữ liệu thu thập được từ cách thu thập trên đảm bảo tính đại diện.

Hoặc ta cũng có thể phỏng vấn trực tiếp, hỏi ý kiến ngẫu nhiên một số bạn trong 30 bạn, dữ liệu thu thập được cũng đảm bảo tính đại diện.

Ngoài ra, nếu ta thu thập bằng cách chỉ phỏng vấn các bạn nam hoặc chỉ phỏng vấn các bạn nữ thì cũng thu được dữ liệu, tuy nhiên dữ liệu này không đảm bảo tính đại diện.

b) Dữ liệu thu được là dữ liệu không là số, có thể sắp xếp thứ tự.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close