Giải bài 5.4 trang 58 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép cặp cho phù hợp và ghi kết quả vào vở.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Ghép cặp cho phù hợp và ghi kết quả vào vở.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cách phân loại dữ liệu để ghép cặp cho phù hợp

Lời giải chi tiết

a ‒ B: Số trường THCS tại các huyện, thị xã của tỉnh là số liệu rời rạc.

b ‒ D: Tên của các huyện, thị xã của tỉnh là dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

c ‒ A: Tốc độ tăng trưởng của các huyện, thị xã của tỉnh năm 2022 (đơn vị tính là %) là số liệu liên tục.

d ‒ C: Kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính của các huyện, thị xã của tỉnh với các mức: Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, Yếu là dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close