Giải bài 5.3 trang 58 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Một nhà nghiên cứu muốn đánh giá hiệu quả của một loại thức ăn mới đến cân nặng của cá basa.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Một nhà nghiên cứu muốn đánh giá hiệu quả của một loại thức ăn mới đến cân nặng của cá basa. Họ đã cân và ghi lại khối lượng của 200 con cá sau 1 tháng cho cá ăn loại thức ăn này.

a) Số liệu thu được là số liệu rời rạc hay liên tục?

b) Nhà nghiên cứu này đã thực hiện thu thập dữ liệu trực tiếp hay gián tiếp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dựa vào cách phân loại dữ liệu.

b) Vận dụng các kiến thức về thu thập dữ liệu và phân loại dữ liệu.

Lời giải chi tiết

a) Số liệu thu được là số liệu thu được từ phép đo cân nặng nên là số liệu liên tục.

b) Nhà nghiên cứu này đã thực hiện thu thập dữ liệu trực tiếp bằng cách cân và ghi lại khối lượng của 200 con cá sau 1 tháng cho ăn loại thức ăn này.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close