Giải bài 5.1 trang 58 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Em muốn thu thập dữ liệu về khối lượng, bán kính, khoảng cách đến Mặt Trời, số mặt trăng của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Em muốn thu thập dữ liệu về khối lượng, bán kính, khoảng cách đến Mặt Trời, số mặt trăng của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời.

a) Nên thu thập bằng phương pháp nào?

b) Xác định mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Dựa vào các phương pháp thu thập dữ liệu.
b) Dựa vào các dữ liệu đưa ra để phân loại dữ liệu

Lời giải chi tiết

a) Nên thu thập từ nguồn có sẵn, chẳng hạn như website của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA): solarsystem.nasa.gov.

b) Dữ liệu về khối lượng, bán kính, khoảng cách đến Mặt Trời của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời đều là số liệu liên tục.

Dữ liệu về số mặt trăng của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời là số liệu rời rạc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close