Giải bài 5.2 trang 58 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Minh muốn tìm hiểu về thói quen đọc sách của các bạn trong lớp.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Minh muốn tìm hiểu về thói quen đọc sách của các bạn trong lớp.

a) Hãy giúp Minh đặt 3 câu hỏi để thực hiện thu thập dữ liệu.

b) Xác định xem dữ liệu thu được từ mỗi câu hỏi đó thuộc loại nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng các kiến thức để thu thập dữ liệu và phân loại dữ liệu.

Lời giải chi tiết

a) Ba câu hỏi để thực hiện thu thập dữ liệu về thói quen đọc sách của các bạn trong lớp:

• “Thời gian dành cho đọc sách mỗi ngày của bạn là bao lâu?”

• “Trong một tháng, bạn đọc được bao nhiêu cuốn sách?”

• “Bạn thường đến đâu để đọc sách?”

b) Dữ liệu thu được từ câu trả lời của câu hỏi về thời gian dành đọc sách mỗi ngày thuộc dữ liệu liên tục;

Dữ liệu thu được từ câu trả lời của câu hỏi về số cuốn sách đọc trong 1 tháng thuộc dữ liệu rời rạc;

Dữ liệu thu được từ câu trả lời của câu hỏi về địa điểm đọc sách thuộc dữ liệu rời rạc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close