Bài 54 trang 42 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 42 VBT toán 7 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng. Nếu căn x = 2 thì x^2 bằng ...

Quảng cáo

Đề bài

Nếu \(\sqrt{x}=2\) thì \(x^{2}\) bằng:

A) \(2\); 

B) \(4\);

C) \(8\);

D) \(16\).

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định nghĩa: Căn bậc hai của một số \(a\) không âm là số \(x\) sao cho \(x^{2}=a.\)

Lời giải chi tiết

Nếu \(\sqrt{x}=2\) thì \( x=4\). Do đó \(x^{2}=4^{2}=16.\)

Vậy câu trả lời đúng là D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài