Bài 5 trang 71 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Đề bài

Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939

Lời giải chi tiết

Nội chiến Quốc - Cộng (1927 - 1937) diễn ra giữa quần chúng cách mạng dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Chính phủ Quốc dân đảng, đứng đầu là Tưởng Giới Thạch.

* Giai đoạn phòng ngự (7/1946 - 6/1947):

- Quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự, tích cực xây dựng và củng cố lực lượng cách mạng.

- Kết quả: Quân cách mạng tiêu diệt 1.112.000 quân Trung Hoa Dân quốc, lực lượng giải phóng phát triển lên tới hơn 2 triệu người.

* Giai đoạn phản công (6/1947 - 4/1949):

- Quân giải phóng mở nhiều cuộc phản công, vượt qua lưu vực sông Hoàng Hà, áp sát quân Trung Hoa Dân quốc và giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn.

- Cuối năm 1948 đầu năm 1949, qua 3 chiến dịch lớn (Liêu - Thẩm, Hoài - Hải, Bình - Tân), quân giải phóng đã tiêu diệt 1.540.000 quân Trung Hoa Dân quốc.

- Ngày 21/4/1949 quân cách mạng đã vượt lưu vực sông Trường Giang.

- Ngày 23/4/1949 giải phóng Nam Kinh, nền thống trị của Quốc dân Đảng bị sụp đổ.

- Ngày 1/10/1949 nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập, đứng đầu là là chủ tịch Mao Trạch Đông.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 71 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

 • Bài 3 trang 71 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Hoàn thành bảng sau về phong trào độc lập dân tộc giai đoạn 1918-1939

 • Bài 2 trang 70 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 70 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 69 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close