Bài 4 trang 71 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Quảng cáo

Đề bài

Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất có những nét mới như thế nào? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939)

Lời giải chi tiết

* Những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

- Các phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, lan rộng khắp châu lục.

- Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

- Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước như Trung Quốc, Việt Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài