Bài 2 trang 70 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 70 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

1. ☐ Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

2. ☐ Phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

3. ☐ Trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á, Trung Quốc là quốc gia có Đảng Cộng sản được thành lập sớm nhất.

4. ☐ Trong những năm 1927 - 1937, nhân dân Trung Quốc đã tiến hành kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược.

5. ☐ Phong trào dân tộc ở Đông Nam Á dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản có bước phát triển cao, đặc biệt là ở In-đô-nê-xi-a.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939, mục 3. Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á trong những năm 1918-1939 và mục 4. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 5

Sai: 2, 3, 4

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 71 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Hoàn thành bảng sau về phong trào độc lập dân tộc giai đoạn 1918-1939

 • Bài 4 trang 71 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

 • Bài 5 trang 71 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 71 sách bài tập Lịch sử 8. Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào?

 • Bài 1 trang 69 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close