Bài 5 trang 32 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 5 trang 32 VBT toán 7 tập 2. Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?...

Quảng cáo

Đề bài

Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?

(Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học nước ta trong thế kỉ \(XX\)).

Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại \(x = 3, y = 4\) và \(z = 5\) rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên:

N  \({x^2}\);                             Ê   \(2{z^2} + 1\);

T   \({y^2}\) ;                            H   \({x^2} + {y^2}\)

Ă   \(\dfrac{1}{2}(xy + z)\);              V   \({z^2}-1\);

L   \({x^2} - {y^2}\);                                    

I    Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là \(y, z\);

M    Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông \(x, y\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lần lượt tính giá trị biểu thức tại \(x = 3, y = 4, z = 5\) sau đó tìm chữ cái tương ứng với giá trị của từng biểu thức.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật: \(C=2.(a+b)\) 

Trong đó: 

\(C\) là chu vi hình chữ nhật.

\(a\) là chiều dài.

\(b\) là chiều rộng. 

Lời giải chi tiết

Với \(x = 3, y = 4, z = 5\) ta có giá trị của các biểu thức :

N:   \({x^2}  = 9\); 

T:   \({y^2}  = 16\); 

Ă:   \(\dfrac{1}{2}(xy + z) = \dfrac{1}{2}(3.4 +5)= 8,5\);   

L:   \({x^2} - {y^2} = {3^2} - {4^2} = 9 - 16 =  - 7\);

M:   \(\sqrt {{x^2} + {y^2}}  = \sqrt {{3^2} + {4^2}}  = 5\)

Ê:  \(2{z^2} + 1 = {2.5^2} + 1  = 51\);

H:  \({x^2} + {y^2} = {3^2} + {4^2} = 25\);

V:   \({z^2}-1 = {5^2}-1 = 24\);

I:  \(2\left( {y + z} \right) = 2.\left( {4 + 5} \right) = 18\);

Do đó ta có :

Giải thưởng toán học Việt Nam mang tên nhà toán học Lê Văn Thiêm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close