Bài 45 trang 37 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 45 trang 37 VBT toán 7 tập 1. Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản: a) 0,32 ...

Quảng cáo

Đề bài

 Viết các số thập phân hữu hạn sau đây dưới dạng phân số tối giản

a) \(0,32\)

b) \(-0,124\)

c) \(1,28\)

d) \(-3,12\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta đưa số thập phân đã cho về dạng phân số thập phân sau đó rút gọn phân số về dạng tối giản.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,0,32 = {{32} \over {100}}  = {8 \over {25}} \cr 
& b)\,\, - 0,124 = {{ - 124} \over {1000}}  = {{ - 31} \over {250}} \cr 
& c)\,\,1,28 = {{128} \over {100}}  = {{32} \over {25}} \cr 
& d)\,\, - 3,12 = {{ - 312} \over {100}}= {{ - 78} \over {25}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close