Bài 42 trang 36 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 36 VBT toán 7 tập 1. Cho A=3/2.? ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho  \(A = \dfrac{3}{2. ?}\)

Hãy điền vào dấu hỏi chấm một số nguyên tố có một chữ số để \(A\) viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác \(2\) và \(5\) thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tốc khác \(2\) và \(5\) thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Lời giải chi tiết

Các số nguyên tố có một chữ số là: \(2; 3; 5; 7\)

Để \(A\) viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn thì \(A\) phải là phân số tối giản và mẫu không có ước nguyên tố khác \(2\) và \(5\).

Trong các số nguyên tố như trên chỉ có các số \(2;3;5\) là thỏa mãn điều kiện này.

Thật vậy, ta có

\(A=\dfrac{3}{2.2}=\dfrac{3}{4}=0,75;\\A= \dfrac{3}{2.3}= \dfrac{1}{2}=0,5;\\A= \dfrac{3}{2.5}=\dfrac{3}{10}=0,3.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close