Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 6 SBT Sinh học 7: Hãy lập bảng so sánh cách phân chia các nhóm phân loại của Động vật không xương sống và Động vật có xương sống trong sách giáo khoa Sinh học 7.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lập bảng so sánh cách phân chia các nhóm phân loại của Động vật không xương sống và Động vật có xương sống trong sách giáo khoa Sinh học 7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Động vật được chia thành: Động vật không xương sống và Động vật có xương sống

Lời giải chi tiết

Kết quả hình ảnh cho Hãy lập bảng so sánh cách phân chia các nhóm phân loại của Động vật không xương sống và Động vật có xương sống trong sách giáo khoa Sinh học 7.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài