Bài 4 trang 12 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 12 sách bài tập Lịch sử 8. Hệ quả của cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các ý sau, ý nào đúng (Đ), ý nào sai (S) về hệ quả của cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX? Hãy đánh dấu X vào ô tương ứng.

Nội Dung

Đ

S

1. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: Nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên.

 

 

2. Thu hút hầu hết nguồn nhân, vật lực của đất nước, làm cho cuộc sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

 

 

3. Góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đăc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

 

 

4. Hình thành hai giai cấp cơ bản - giai cấp tư sản và giai cấp vô sản; mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng.

 

 

5. Đời sống của người lao động được cải thiện, khắc phục tình trạng phân hoá giàu - nghèo.

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 3, 4

Sai: 2, 5

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 13 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 13 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

 • Bài 3 trang 12 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 12 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về sự biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp

 • Bài 2 trang 11 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 11 sách bài tập Lịch sử 8. Những thành tựu của cách mạng công nghiệp ở Anh

 • Bài 1 trang 10 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close