Bài 2 trang 11 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 11 sách bài tập Lịch sử 8. Những thành tựu của cách mạng công nghiệp ở Anh

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối các mốc thời gian ở bên trái với sự kiện ở bên phải để phản ánh đúng những thành tựu của cách mạng công nghiệp ở Anh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 12 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 12 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về sự biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp

 • Bài 4 trang 12 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 12 sách bài tập Lịch sử 8. Hệ quả của cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX?

 • Bài 5 trang 13 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 13 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

 • Bài 1 trang 10 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close