Bài 1 trang 10 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 10 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở 

A. Anh         B. Pháp

C. Đức         D.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết:

Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh

Chọn: A

Câu 2

Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ khi nào?

A. Đầu thế kỉ thứ XVIII

B. Những năm 50 của thế kỉ XVIII

C. Những năm 60 của thế kỉ XVIII

D. Cuối thế kỉ XVIII

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết:

Cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ XVIII

Chọn: C

Câu 3

Máy móc được phát minh và sử dụng trước hết trong ngành

A. Nông nghiệp

B. Giao thông vận tải

C. Dệt

D. Công nghiệp chế tạo máy

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết:

Máy móc được phát minh và sử dụng trước hết trong ngành dệt

Chọn: C

Câu 4

Quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc ở Anh diễn ra trong thời gian

A. Cuối thế kỉ XVIII

B. đầu thế kỉ XIX

C. cuối thế kỉ XVIII - Đầu Thế kỉ XIX

D. từ năm 1760 - 1840

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết:

Quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc ở Anh diễn ra trong thời gian từ năm 1760 - 1840

Chọn: D

Câu 5

Tạo ra bước chuyển căn bản của nền sản xuất TBCN là việc phát minh ra 

A. Máy kéo sợi Gien-ni

B. Máy dệt đầu tiên

C. Máy hơi nước

D. Đầu máy kéo lửa đầu tiên 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết:

Tạo ra bước chuyển căn bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là việc phát minh ra máy hơi nước

Chọn: C

Câu 6

Thực chất cuộc cách mạng công nghiệp là 

A. chuyển trọng tâm sản xuất từ nông thôn đến thành thị

B. xây dựng các trung tâm công nghiệp lớn thay thế các xưởng sản xuất nhỏ

C. sự thay thế nền sản xuất nhỏ bằng thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

D. tất cả các nội dung trên.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết:

Thực chất cuộc cách mạng công nghiệp là sự thay thế nền sản xuất nhỏ bằng thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

Chọn: C

Câu 7

Trong các thời kì cách mạng công nghiệp, nhu cầu thị trường, thuộc địa của các nước tư bản phương Tây trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đối tượng xâm lược của các nước tư bản Châu Âu mở rộng khắp thế giới, ngoại trừ

A. Các nước Châu Á

B. Các nước Đông Nam Á

C. Các nước Châu Phi

D. Các nước thuộc khu vực Mĩ Latinh

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Cách mạng công nghiệp

Lời giải chi tiết:

Trong các thời kì cách mạng công nghiệp, nhu cầu thị trường, thuộc địa của các nước tư bản phương Tây trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đối tượng xâm lược của các nước tư bản Châu Âu mở rộng khắp thế giới, ngoại trừ các nước thuộc khu vực Mĩ Latinh

Chọn: D

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 11 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 11 sách bài tập Lịch sử 8. Những thành tựu của cách mạng công nghiệp ở Anh

 • Bài 3 trang 12 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 12 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về sự biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp

 • Bài 4 trang 12 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 12 sách bài tập Lịch sử 8. Hệ quả của cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX?

 • Bài 5 trang 13 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 13 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close