Giải bài 38 trang 48 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Số quy tròn của số gần đúng -97 186 với độ chính xác 50 là:

Quảng cáo

Đề bài

Số quy tròn của số gần đúng -97 186 với độ chính xác 50 là:

A. -97 100              B. -97 000              C. -97 200              D. -97 300

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàng lớn nhất của độ chính xác là \(d = 50\) là hàng chục, nên ta quy tròn a đến hàng trăm

Lời giải chi tiết

Hàng lớn nhất của độ chính xác là \(d = 50\) là hàng chục, nên ta quy tròn -97 186  đến hàng trăm ta được số quy tròn của -97 186 là -97 200    

Chọn C.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close