Giải bài 37 trang 48 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Số quy tròn của số gần đúng 38,4753701 với độ chính xác 0,005 là:

Quảng cáo

Đề bài

Số quy tròn của số gần đúng 38,4753701 với độ chính xác 0,005 là:

A. 38,47                                                     B. 38,48

C. 38,49                                                     D. 38,5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàng lớn nhất của độ chính xác là \(d = 0,005\) là hàng phần nghìn, nên ta quy tròn a đến hàng phần trăm

Lời giải chi tiết

Hàng lớn nhất của độ chính xác là \(d = 0,005\) là hàng phần nghìn, nên ta quy tròn 38,4753701 đến hàng phần trăm ta được số quy tròn của 38,4753701 là 38,48

Chọn B.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close