Bài 3 trang 86 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 86 VBT toán 7 tập 1. Trong các câu sau, em hãy chọn câu sai: a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau...

Đề bài

Trong các câu sau, em hãy chọn  câu sai:

a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

c) Hai góc đối đỉnh thì có chung đỉnh.

d) Góc đối đỉnh của góc vuông là góc vuông.

e) Góc đối đỉnh của góc bẹt là chính góc bẹt đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Chọn b)

Hai góc bằng nhau có thể không đối đỉnh ví dụ:

\(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'} = {45^o}\) nhưng hai góc này không đối đỉnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Hai góc đối đỉnh
Gửi bài