Bài 1 trang 86 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 86 VBT toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau: a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc ...

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa hai góc đối đỉnh:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Lời giải chi tiết

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Hai góc đối đỉnh
Gửi bài