Bài 3 trang 23 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 23 sách bài tập Lịch sử 8. Diễn biến của cuộc Cách Mạng Nga 1905 - 1907

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối các sự kiện ở ô bên phải cho phù hợp với mốc thời gian ở ô bên trái để phản ánh đúng diễn biến của cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905-1907

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Bài 4 trang 24 SBT sử 8

    Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga

  • Bài 2 trang 23 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 23 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

  • Bài 1 trang 22 SBT sử 8

    Giải bài tập 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close