Bài 1 trang 22 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhân trong những năm cuối thế kỉ XIX là

A. Cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn năm 1893.

B. Công nhân Pháp giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 1893.

C. Cuộc biểu tình ngày 1-5-1886 của công nhân Mĩ, tiêu biểu là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.

D. Phong trào chống chủ nghĩa xét lại Béc-xtai-nơ ở Đức.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX. Quốc tế thứ hai

Lời giải chi tiết:

Phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhân trong những năm cuối thế kỉ XIX là cuộc biểu tình ngày 1-5-1886 của công nhân Mĩ, tiêu biểu là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.

Chọn: C

Câu 2

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga được thành lập vào năm

A. 1893              B. 1898

C. 1903              D. 1905

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907

Lời giải chi tiết:

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga được thành lập vào năm 1903.

Chọn: C

Câu 3

Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong cuộc cách mạng 1905 - 1907 là

A. chống sự bóc lột thậm tệ của giai cấp tư sản.

B. đòi tự do dân chủ, đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.

C. chống liên minh tư sản - phong kiến câu kết với nhau áp bức, bóc lột nhân dân.

D. chống chế độ Nga hoàng, chống chiến tranh đế quốc. 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong cuộc cách mạng 1905 - 1907 là chống chế độ Nga hoàng, chống chiến tranh đế quốc. 

Chọn: D

Câu 4

Kết quả của cách mạng Nga 1905 - 1907 là

A. thất bại, nhưng đã làm suy yếu chính quyền Nga hoàng, chuẩn bị tiền đề cho cuộc cách mạng tiếp theo.

B. giành thắng lợi, lật đổ chính quyền Nga hoàng, lập chính phủ lâm thời tư sản.

C. buộc Nga hoàng phải nới lỏng các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

D. quần chúng nhân dân giành được chính quyền ở một số địa phương, tạo tiền đề cho cuộc cách mạng tiếp theo.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907

Lời giải chi tiết:

Kết quả của cách mạng Nga 1905 - 1907 là thất bại, nhưng đã làm suy yếu chính quyền Nga hoàng, chuẩn bị tiền đề cho cuộc cách mạng tiếp theo.

Chọn: A

Câu 5

Tính chất cách mạng Nga 1905 - 1907:

A. Là cuộc cách mạng tư sản

B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

C. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Là cuộc cách mạng vô sản

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907

Lời giải chi tiết:

Tính chất cách mạng Nga 1905 - 1907 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Chọn: C

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 23 SBT sử 8

    Giải bài tập 2 trang 23 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

  • Bài 3 trang 23 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 23 sách bài tập Lịch sử 8. Diễn biến của cuộc Cách Mạng Nga 1905 - 1907

  • Bài 4 trang 24 SBT sử 8

    Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga

Quảng cáo
list
close
Gửi bài