Bài 2 trang 23 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 23 sách bài tập Lịch sử 8. Vì sao nói: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao nói: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907

Lời giải chi tiết

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới vì:

- Khác với các Đảng trong Quốc tế thứ hai, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân. Mục tiêu của Đảng là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản.

- Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuân thủ và vận dụng sáng tạo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác, chống lại khuynh hướng của chủ nghĩa cơ hội…

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 23 SBT sử 8

    Giải bài tập 3 trang 23 sách bài tập Lịch sử 8. Diễn biến của cuộc Cách Mạng Nga 1905 - 1907

  • Bài 4 trang 24 SBT sử 8

    Giải bài tập 4 trang 24 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga

  • Bài 1 trang 22 SBT sử 8

    Giải bài tập 1 trang 22 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close