Bài 3 trang 16 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 16 sách bài tập Lịch sử 8. Chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành nột “Nhà nước kiểu mới”?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các ý sau, ý nào đúng (Đ), ý nào sai (S) về các chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành một “nhà nước kiểu mới”? Hãy đánh dấu X vào cột tương ứng.

Nội dung

Đ

S

1. Hội đồng Công xã - cơ quan cao nhất của nhà nước mới, do nhân dân lao động bầu ra.

 

 

2. Ban bố quyền phổ thông đầu phiếu đối với mọi công dân 18 tuổi trở lên.

 

 

3. Vẫn duy trì bộ máy chính trị của chế độ cũ phục vụ cho Nhà nước mới.

 

 

4. Ra sắc lệnh giải tán quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

 

 

5. Tịch thu toàn bộ tài sản của các chủ tư bản giao cho công nhân quản lí.

 

 

6. Ban bố và thi hành sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.

 

 

7. Trợ cấp khó khăn cho các gia đình nghèo khó.

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri

Lời giải chi tiết

Đúng: 1,4,6

Sai: 2,3,5,7

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

 • Bài 5 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri.

 • Bài 6 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri

 • Bài 2 trang 16 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 8. Hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri

 • Bài 1 trang 15 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
close