Bài 1 trang 15 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Pháp tuyên chiến với Phổ, gây ra chiến tranh Pháp - Phổ nhằm

A. Giúp đỡ giai cấp tư sản Đức hoàn thành thống nhất đất nước

B. Ngăn chặn âm mưu của Phổ trong việc thôn tính nước Pháp

C. Giảm nhẹ mâu thuẫn trong nước, ngăn cản quá trình thống nhất đất nước

D. Gây thanh thế với Áo, nhằm khuất phục nước này 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự thành lập của công xã

Lời giải chi tiết:

Pháp tuyên chiến với Phổ, gây ra chiến tranh Pháp - Phổ nhằm giảm nhẹ mâu thuẫn trong nước, ngăn cản quá trình thống nhất đất nước.

Chọn: C

Câu 2

Kết cục của chiến tranh Pháp Phổ là 

A. Phổ thất bại, buộc phải kí hoà ước với những điều kiện thua thiệt

B. Pháp thua, toàn bộ quân chủ lực của Na-pô-lê-ông III bị bắt làm tù binh

C. Hai bên không phân thắng bại, buộc phải kí hiệp định đình chiến 

D. Pháp đại bại, phần lớn quân chủ lực bị tiêu diệt 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự thành lập của công xã

Lời giải chi tiết:

Kết cục của chiến tranh Pháp Phổ là Pháp thua, toàn bộ quân chủ lực của Na-pô-lê-ông III bị bắt làm tù binh.

Chọn: B

Câu 3

Chính phủ được thành lập sau sự kiện ngày 4/9/1870 là

A. Chính phủ lâm thời tư sản 

B. Chính phủ quân chủ lập hiến tiến bộ

C. Chính phủ quốc dân 

D. Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự thành lập của công xã

Lời giải chi tiết:

Chính phủ được thành lập sau sự kiện ngày 4/9/1870 là Chính phủ lâm thời tư sản.

Chọn: A

Câu 4

Nhân dân Pa-ri chiến đấu bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của 

A. Chính phủ lâm thời tư sản 

B. Chính đảng của giai cấp công nhân khác

C. Uỷ ban Trung ương Quốc dân quân 

D. Công xã Pa-ri

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự thành lập của công xã

Lời giải chi tiết:

Nhân dân Pa-ri chiến đấu bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Uỷ ban Trung ương Quốc dân quân.

Chọn: C

Câu 5

Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 thực sự là 

A. Cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức

B. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp

C. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

D. Một cuộc chính biến lật đổ đế chế thứ ba, thiết lập nền cộng hoà thứ ba ở Pháp.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự thành lập của công xã

Lời giải chi tiết:

Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 thực sự là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

Chọn: C

Câu 6

Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3 nhân dân Pa-ri đã 

A. Thành lập chính phủ lâm thời

B. Tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu

C. Truy kích quân chính phủ tư sản đến tận sào huyệt ở Véc-xai

D. Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự thành lập của công xã

Lời giải chi tiết:

Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ngày 18/3 nhân dân Pa-ri đã tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

Chọn: B

Câu 7

Việc làm thể hiện bản chất giai cấp Công xã Pa-ri là 

A. Giải tán quân đội và bộ phận cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang, an ninh nhân dân.

B. Quy định phần tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm.

C. Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

D. Tách nhà thờ khỏi hoạt động của nhà nước, trường học không được dạy kinh thánh. 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Tổ chức bộ máy và chính quyền của công xã Pa-ri

Lời giải chi tiết:

Việc làm thể hiện bản chất giai cấp Công xã Pa-ri là giải tán quân đội và bộ phận cảnh sát của chế độ cũ, thành lập lực lượng vũ trang, an ninh nhân dân.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 16 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 8. Hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri

 • Bài 3 trang 16 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 16 sách bài tập Lịch sử 8. Chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành nột “Nhà nước kiểu mới”?

 • Bài 4 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

 • Bài 5 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri.

 • Bài 6 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close