Bài 2 trang 16 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 8. Hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri

Quảng cáo

Đề bài

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bản sau về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri. 

Thời gian

Sự kiện

a)…

Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ.

b)…

Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực lượng Pháp bị quân Phổ bắt làm tù binh.

c)…

Nhân dân Pari khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-Pô-lê-ông III, đòi thành lập chế độ cộng hoà.

d)…

Chi-e đem quân đánh úp đồi Mông-mác nhưng không thành. Nhân dân Pháp làm chủ Pari.

e)…

Nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng Công xã.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự thành lập của công xã

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

a) 19/7/1870

Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ.

b) 2-9-1870

Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực lượng Pháp bị quân Phổ bắt làm tù binh.

c) 4-9-1870

Nhân dân Pari khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-Pô-lê-Ông III, đòi thành lập chế độ cộng hoà.

d) 18-3-1871

Chi-e đem quân đánh úp đồi Mông - mác nhưng không thành. Nhân dân Pháp làm chủ Pari.

e) 26-3-1871

Nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng Công xã.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 16 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 16 sách bài tập Lịch sử 8. Chính sách của công xã Pa-ri khi trở thành nột “Nhà nước kiểu mới”?

 • Bài 4 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao nói: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?

 • Bài 5 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của Công xã Pa-ri.

 • Bài 6 trang 17 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 17 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri

 • Bài 1 trang 15 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close