Giải bài 3 trang 111 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 111 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau thể hiện sự tiến hoá nhất của lớp Thú so với các lớp động vật đã học

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau thể hiện sự tiến hoá nhất của lớp Thú so với các lớp động vật đã học

Hệ tuần hoàn  
Hệ tiêu hoá  
Hệ hô hấp  
Hệ bài tiết  
Hộ sinh sản  
Hệ thần kinh  
Các tập tính  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các đặc điểm cấu tạo thích nghi của lớp thú so với các lớp động vật khác

Lời giải chi tiết

Hệ tuần hoàn

Hai vòng, tim 4 ngăn, máu nuôi cơ thể không pha trộn

Hộ tiêu hoá

Miệng có răng phân hoá, ống tiêu hoá phân hoá hoàn chỉnh phù hợp với thức ăn thực vật, thịt và ăn tạp

Hộ hô hấp

Có khí quản, phế quản, phổi. Phổi có rất nhiều túi phổi, tăng gấp bội bề mặt trao đổi khí, có cơ hoành tham gia hô hấp

Hệ bài tiết

Thận sau có cấu tạo hoàn thiện nhất, ống dẫn nước tiểu, bóng đái

Hệ sinh sản

Thụ tinh trong, thai sinh, đẻ con và nuôi con bằng sữa

Hệ thần kinh

Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp

Các tập tính

Phong phú: kiếm ăn, tự vệ, giao hoan sinh dục, chăm sóc con non, dạy con

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close