Bài 2 trang 54 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 54 VBT toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:...

Quảng cáo

Đề bài

 Cho biết \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

\(x\)

\(-3\)

\(-1\)

\(1\)

\(2\)

\(5\)

\(y\)

 

 

 

\( -4\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức: \(y = kx\) (với \(k\) là hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Vậy muốn tìm hệ số tỉ lệ \(k\) ta lấy \(y: x\).

Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận ta có: \(y = kx\)(1)

Thay \(x=2;y=-4\) vào  (1) ta có \(-4 = k.2\). Suy ra \( k = \dfrac{-4}{2}= -2\).

Thay hệ số \(k\) vừa tìm vào (1) để xác định các giá trị \(y\) tương ứng Khi các giá trị của \(x\) và ngược lại như sau:

Khi \(x = -3\) thì \(y=(-2).(-3) = 6\);

Khi \(x=-1\) thì \(y=(-2).(-1) = 2\);

Khi \(x=1\) thì \(y=(-2).1 = -2\);

Khi \(x=5\) thì \(y=(-2).5 = -10.\)

Điền các giá trị của \(y\) vừa tìm được vào bảng đã cho.

\(x\)

\(-3\)

\(-1\)

\(1\)

\(2\)

\(5\)

\(y\)

\(6\)

\(2\)

\(-2\)

\(-4\)

\(-10\)

 

Nhận xét: Nếu các giá trị cần tìm là \(y\), còn các giá trị \(x\) đã biết thì ta biểu diễn \(y\) qua \(x\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close