Bài 1 trang 53 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 53 VBT toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau và khi \(x = 6\) thì \(y = 4\).

a) Tìm hệ số tỉ lệ \(k\) của \(y\) đối với \(x\);

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\);

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = 9; x = 15\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu đại lượng \(y\) liên hệ với đại lượng \(x\) theo công thức: \(y = kx\) (với \(k\) là hằng số khác \(0\)) thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Vậy muốn tìm hệ số tỉ lệ \(k\) ta lấy \(y: x\).

Lời giải chi tiết

a) Tìm hệ số tỉ lệ \(k\) của \(y\) đối với \(x\);

Vì \(x\) tỉ lệ thuận với \(y\) nên ta có \(x = ky\)           (1).

Khi \(x = 6\) và \(y = 4\) thay vào (1) ta có: \(6 =k.4 \). Suy ra \(k = \dfrac{3}{2}\).

Mặt khác \(y\) cũng tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(\dfrac{1}{k}= \dfrac{2}{3}\)

b) Biểu diễn \(y\) theo \(x\);

Vì \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(\dfrac{1}{k}= \dfrac{2}{3}\) nên ta có \(y = \dfrac{2}{3}x\)                 (2)

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = 9; x = 15\).

Thay \(x = 9\) vào (2) ta có \(y =\dfrac{2}{3}.9= 6\).

Thay \(x = 15\) vào (2) ta có \(y =\dfrac{2}{3}.15= 10\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close