Giải bài 2 trang 42 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 42 SBT Sinh học 7: Giữa trai sông và mực thì đại diện nào có kiểu dinh dưỡng chủ động? Tại sao?

Quảng cáo

Đề bài

Giữa trai sông và mực thì đại diện nào có kiểu dinh dưỡng chủ động ? Tại sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiểu dinh dưỡng khác nhau giữa trai sông và mực.

Lời giải chi tiết

Căn cứ vào bài thực hành thì trai sông có kiểu dinh dưỡng thụ động, còn mực có kiểu dinh dưỡng chủ động vì :

- Chúng chủ động bơi để săn bắt mồi.

- Có các tua trang bị giác bám để bắt mồi đưa vào miệng.

- Cơ quan tiêu hoá hoàn chỉnh : có dạ dày và tuyến gan phát triển.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close