Giải bài 2 trang 105 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 105 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù

Bộ phận cơ thê

Đặc điểm cấu tạo ngoài

Sự thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù

Bộ lông

 

 

-Chi (có vuốt)

-Chi trước

-Chi sau

 

 

Giác quan

-Mũi

-Lông xúc giác -Tai

-Vành tai

'

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết

Bộ phận cơ thê

Đặc điểm cấu tạo ngoài

Sự thích nghi với đời sông và tập tính lẩn trôn kẻ thù

Bộ lông

Là lông mao dày, xốp

Giữ nhiệt tốt và giúp thỏ an toàn khi lẩn trốn trong bụi rậm

-Chi (có vuốt)

-Chi trước

-Chi sau

-Ngắn, kém phát triển hơn hai chi sau

-Dài khoẻ

-Đào hang và di chuyển

-Bật nhảy được xa giúp chạy nhanh khi bị săn đuổi

Giác quan

-Mũi và lông xúc giác

-Tai và vành tai

-Mũi thính, lông xúc giác có cảm giác và xúc giác nhanh nhạy

-Tai thính, vành tai lớn dài cử động được về các phía

-Thăm dò thức ăn, môi trường, phát hiện kẻ thù

-Định hướng âm thanh, phát hiộn kẻ thù sớm

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close